Laboratuvar

Laboratuvar

Avcılar Lima Veteriner Kliniğimizde kedi ve köpeklere spesifik cihazlar kullanılmaktadır. Doğru teşhisler için kedi ve köpeklerin enzim ve kan değerlerine göre analizlerimizi gerçekleştirmekteyiz. Kedi ve köpeklerde teşhise gitmek oldukça zordur.

Laboratuvar
Avcılar Lima Veteriner Kliniğimizde kedi ve köpeklere spesifik cihazlar kullanılmaktadır. Doğru teşhisler için kedi ve köpeklerin enzim ve kan değerlerine göre analizlerimizi gerçekleştirmekteyiz.

Kedi ve köpeklerde teşhise gitmek oldukça zordur. Bu zorlu yolda en büyük yardımcımız nitel ve nicel sonuç bulmamızı sağlayan laboratuvar araç ve cihazlarıdır. Bir kliniğin demirbaşlarıdır. Bu cihazlar hayvanlarda enfeksiyon varlığını, organların yeterli çalışıp çalışmadığını, enfeksiyon kaynağının virüs, bakteriyel,parazitler, mantar gibi hastaları etkenlerin teşhisi ve türü belirlemede en büyük yardımcımızdır. Avcılar Lima veteriner kliniğimizde hemogram, biyokimya,ultrason, idrar analizi, röntgen ve görüntüleme bilgisayarları, hızlı test kitleri, mikroskop, hormon analizleri,deride mantar bakımı ve ekipmanları, uyuz teşhis ekipmanları gibi bir çok cihazlara sahibiz. Güncel ve teknolojik olan cihazlarımızın bir avantajda 30 dakika gibi kısa bir sürede işlemlerini tamamlamaktadır. Sonuçları kısa sürede çıkarıp,istediğiniz taktirde sonuçları çıktılar şeklinde de sizlere teslim etmekteyiz. Avcılar Lima Veteriner Kliniği misyon ve vizyonu gereği en iyi cihazlarla kedi ve köpeklere en iyi hizmeti vermeyi amaçlamıştır.

Tüm hematolojik, biyokimyasal, serolojik, mikrobiyolojik ve patolojik muayeneler doğru ve gerçekçi sonuçlar elde edebilmek için veteriner hekimliğe ve evcil hayvanlara özgü cihazlarla yapılmaktadır.

Tüm kan tahlillerini içinde barındıran; Hemogram-Biyokimya analizleri, Cheekup tahlilleri, Dermatolojik bulgular ve deri kazıntısı, idrar analizi gibi her türlü mikroskobik vakaları yorumlamalar kliniğimiz bünyesindedir.

I. Hemogram: Can dostumuzun genel sağlık durumu, aşı öncesi, kusma,ishal vb. şikayetlerde; enfeksiyon,anem,inflamasyon gibi kan hücrelerini etkileyen çeşitli bozuklukları teşhis etmek için yapılan testtir. Bu test 5 dakikada sonuç vermektedir ve hayvan sağlığı için üretilmiş olan Exigo Hemogram makinasını kullanmaktayız. (Bkz.: https://www.exigo-vet.com/benefits-exigo-h400/)

II. Biyokimya: Can dostumuzun iç organlarının genel durumu, geriatri dönemi, idrar yapamama, sarılık vb. şikayetlerde; kan şekeri, karaciğer enzimleri, böbrek fonksiyonları, kas enzimleri ve mineral ölçümlerini belirlemek için yapılan testtir. Bu test 15 dakikada sonuç vermektedir ve hayvan sağlığı için üretilmiş olan Skyla Biyokimya Makinesini kullanmaktayız. (http://www.skyla.com/page/ about/index.aspx?kind=103)

III. İdrar Analizi: Can dostumuzun idrar yapamama, idrar yaparken bağırma, kanlı idrar yapma vb. şikayetlerinde; böbrek hastalıkları, idrar yolları enfeksiyonu, taş oluşumu veya kristalleşme durumlarında yapılan testtir. Alınan idrar örneği hem mikroskobik inceleme hem de idrar stripleri ile: Glikoz, Bilirubin, Ketone, Kan, Protein, Urobilinogen, Nitrit, Ascorbik asit bakılmaktadır.

IV. Mikroskobik İnceleme: Deri, idrar, gaita, kan gibi numuneleri belirli semptomlara göre bakteri, virüs, mantar, idrar taşlarını teşhis etmede kullanılan cihazdır.

- Mikroskopta deri kazıntısı inceleme: Hastamızın şiddetli kaşıntı, deride kepeklenme, kızarıklık gibi şikayetlerinde; lezyonlu bölgeden tüy örneği, bistürü ile deriden numune alma ile özel boyamalar yaparak derideki; parazit (uyuz), mantar, alerji gibi hastalıkların teşhisinde uygulanan yöntemdir.

Mikroskopta idrar inceleme: Hastamızın idrar yapamama, kanlı idrar yapma vb. şikayetlerinde; sonda yardımı ile veya sistosentez ile alınan idrar örneği özel boyalar kullanarak veya bazı durumlarda direk bakı yoluyla idrardaki taş (struvite,oxalate vb.), kristalleşme, bakteri gibi hastalıkların teşhisinde kullanılan yöntemdir.

- Mikroskopta gaita incelme: Hastamızın ishal, kabızlık, kusma vb. şikayetlerinde alınan numunede; parazit (ascarislumbricoides vb.), kan, bakteri, virüs gibi hastalıkların teşhisinde kullanılan yöntemdir.

- Mikroskopta kan inceleme: Hastamızın iştahsızlık, dehidrasyon, anemi gibi şikayetlerinde; kuru tüplere alınan numune özel boyalar yardımı ile; kan sayımı, parazit, inklüzyon cisimciği teşhisinde kullanılan yöntemdir.

V. Check- Up: Can dostumuza rutin olarak (6 ay- 1yıl) yapılması gereken; genel muayene, hemogram, biyokimya, röntgen gibi tetkiklerin yapılmasıdır. Özellikle geçmişte herhangi bir hastalık atlatmış veya operasyon geçirmiş ise mutlaka atlanmaması gereken taramadır.

- Basit Check-Up: Hemogram, Biyokimya (Üre, Kreatinin, Protein, Blilirubin, Glikoz, Kolesterol, AST, ALT, ALP) bakılan tetkiktir.

- Geniş Check-Up: Hemogtam, Biyokimya, Röntgen ile birlikte İdrarın mikroskobik incelmesinin yapıldığı tetkiktir.

VI. Dermatolijik Bulgular ve Deri Kazıntısı: Can dostumuzda şiddetli kaşıntı, deride kepeklenme, kızarıklık vb. şikayetlerinde deri sağlığını anlamak açısından yapılan deri muayenesi ile birlikte gerekli görülen durumlarda deriden numune ve kazıntı alarak mikroskobik inceleme, wood lambası kullanımı, direk bakı, boyama gibi yöntemlere derideki; parazit, mantar, alerjiyi teşhis etmek amacı ile yapılan tetkiklerdir.

Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
Laboratuvar
SOSYAL MEDYA

LİMA VETERİNER KLİNİĞİ
Denizköşkler Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad. No:120/E Avcılar - İstanbul / TÜRKİYE
0541 733 3435 - [email protected]

Laboratuvar